VERGOEDING DIEETBEHANDELING 2018

In 2018 wordt dieetbehandeling volledig vergoed vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes mellitus of cardiovasculaire risico’s (d.w.z. als u een hart- en vaatziekte heeft (doorgemaakt) en/of als er sprake is van meer dan 10% risico op een hart- en vaatziekte). Voorwaarde daarbij is dat de huisarts de hoofdbehandelaar is. Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. De diëtist van Voeding met Visie Velp, uw huisarts of praktijkondersteuner kunnen u vertellen of u onder deze regeling valt.

Voor alle overige diagnoses wordt dieetbehandeling in 2018 tot 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dat komt neer op 4 tot 6 gesprekken per kalenderjaar.
Dit valt onder het verplicht eigen risico, behalve bij kinderen onder 18 jaar.
Na deze drie uur kan eventueel een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt dit nakijken in uw polis of in dit overzicht.