Vergoeding & verwijzing

Vergoeding

In 2018 wordt dieetbehandeling volledig vergoed vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes mellitus of cardiovasculaire risico’s (d.w.z. als u een hart- en vaatziekte heeft (doorgemaakt) en/of als er sprake is van meer dan 10% risico op een hart- en vaatziekte). Voorwaarde daarbij is dat de huisarts de hoofdbehandelaar is. Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. De diëtist van Voeding met Visie Velp, uw huisarts of praktijkondersteuner kunnen u vertellen of u onder deze regeling valt.

Voor alle overige diagnoses wordt dieetbehandeling in 2018 tot 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dat komt neer op 4 tot 6 gesprekken per kalenderjaar.
Dit valt onder het verplicht eigen risico, behalve bij kinderen onder 18 jaar.
Na deze drie uur kan eventueel een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt dit nakijken in uw polis of in dit overzicht

Declaratie

Voeding met Visie Velp declareert in de meeste gevallen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of het samenwerkingsverband van waaruit de ketenzorg wordt georganiseerd. Dit betekent dat u doorgaans geen factuur ontvangt. Als u een restitutiepolis heeft, betaalt u de rekening eerst zelf en kunt u deze later bij uw zorgverzekeraar indienen.

Verwijzing

Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u (in theorie) geen verwijsbrief meer nodig heeft.

Desondanks is er een aantal zorgverzekeraars (o.a. CZ, Delta Lloyd, OHRA en De Friesland) die de behandeling niet vergoeden als u géén verwijsbrief heeft. Ik adviseer u dan ook, als u zonder verwijzing een afspraak wilt maken, om eerst uw polisvoorwaarden na te kijken en/of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren of deze dieetadvisering zonder verwijzing vergoedt.

Natuurlijk staat het u altijd vrij, en is het in vele gevallen zelfs aan te raden, eerst een (huis)arts te raadplegen en een verwijsbrief te vragen voordat u een afspraak maakt. Uw arts kan dan op de verwijsbrief alle, voor dieetbehandeling belangrijke gegevens (zoals de diagnose, belangrijke laboratoriumuitslagen en medicijngebruik) vermelden. Dit komt de kwaliteit van de dieetbehandeling ten goede.

Tarieven

Voeding met Visie Velp hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. In de Algemene voorwaarden treft u een overzicht van de actuele tarieven aan.