Vergoeding, behandeltijd & verwijzing

Vergoeding

Vanuit de ketenzorg:
In 2024 wordt dieetbehandeling volledig vergoed vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus of cardiovasculaire risico’s (o.a. als u een verhoogde bloeddruk en/of cholesterolwaarde heeft en daarvoor medicijnen gebruikt). Voorwaarde daarbij is dat de huisarts de hoofdbehandelaar is.
Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af.
De diëtist van Voeding met Visie Velp, uw huisarts of praktijkondersteuner kunnen u vertellen of u onder deze regeling valt.

Vanuit uw zorgverzekering:
Voor alle overige diagnoses wordt dieetbehandeling in 2024 tot 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. 
Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt wel verrekend met het verplicht eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.
Na deze drie uur kan eventueel een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend of en hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis of op de zorgwijzer lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

Als u een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt en coronagerelateerde dieetbehandeling nodig heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor maximaal  7 uur vergoeding vanuit de basisverzekering voor de duur van 6 maanden na de eerste paramedische behandeling. Indien nodig is daarna een verlenging met 7 uur voor nog eens 6 maanden mogelijk.
Een verwijzing is één van de voorwaarden.

Voeding met Visie Velp heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Declaratie

Voeding met Visie Velp declareert in de meeste gevallen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of het samenwerkingsverband van waaruit de ketenzorg wordt georganiseerd. Dit betekent dat u doorgaans geen factuur ontvangt.
Als u een restitutiepolis heeft, betaalt u de rekening eerst zelf en kunt u deze later bij uw zorgverzekeraar indienen.

Behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee componenten:

  1. De contacttijd op het spreekuur, telefonisch, per email of tijdens een bezoek aan huis.
  2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan bijvoorbeeld het analyseren van gegevens die voor het behandelplan relevant zijn, het berekenen van de voeding en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat altijd uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Verwijzing

In principe is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u (in theorie) geen verwijzing meer nodig heeft.
Natuurlijk staat het u altijd vrij, en is het in vele gevallen zelfs aan te raden, eerst een (huis)arts te raadplegen en een verwijzing te vragen voordat u een afspraak maakt. Uw arts kan dan in de verwijzing alle, voor dieetbehandeling belangrijke gegevens (zoals de diagnose, belangrijke laboratoriumuitslagen en medicijngebruik) vermelden. Dit komt de kwaliteit van de dieetbehandeling ten goede.

Tarieven

Voeding met Visie Velp hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. In de Algemene voorwaarden treft u een overzicht van de actuele tarieven aan.