Verwijzers

Op deze pagina vindt u alle informatie die voor verwijzers relevant zijn. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen voor aanvullende informatie.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) & Verwijzing

In principe is de diëtist direct toegankelijk. Desondanks kan een cliënt u alsnog benaderen voor een verwijzing. In vele gevallen blijven wij er de voorkeur aan geven uw patiënten te ontvangen mét een verwijzing, met daarop alle voor de dieetbehandeling noodzakelijke gegevens (zoals diagnose, belangrijke laboratoriumuitslagen en medicijngebruik). Dit zal de kwaliteit van de dieetbehandeling en de patiëntveiligheid ten goede komen.

Vergoeding

Dieetadvisering aan patiënten met Diabetes Mellitus en CVRM wordt vanuit de basisverzekering vergoed als er sprake is van ketenzorg en de patiënt dus volgens een vastgesteld zorgprogramma wordt begeleid. Het is wenselijk om in de verwijzing te vermelden binnen welk zorgprogramma de patiënt is geïncludeerd. Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico.

Voor alle overige diagnoses wordt dieetbehandeling in 2024 tot 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dat komt neer op 4 tot 6 gesprekken per kalenderjaar.
Dit valt onder het verplicht eigen risico, behalve bij kinderen onder 18 jaar.
Na deze drie uur kan eventueel een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen (overzicht). Uiteraard is de diëtist van Voeding met Visie Velp bereid de cliënt hierbij behulpzaam te zijn. 

Wanneer doorverwijzen

Op de pagina Voor wie kunt u lezen bij welke diagnoses of voedingsvragen u Voeding met Visie Velp kunt inschakelen. Meer informatie over de verwijsmogelijkheden naar de diëtist vindt u op: http://www.artsenwijzerdietetiek.nl

Verwijzing

Wanneer u een patiënt wilt doorverwijzen, kunt u gebruik maken van ZorgDomein of van het verwijsformulier. Het verwijsformulier kunt u uitprinten en ingevuld meegeven aan uw patiënt. Bovenaan het verwijsformulier staan de contactgegevens van de praktijk vermeld.

Download hier het verwijsformulier

Rapportage

Naar aanleiding van uw verwijzing ontvangt u na het eerste of tweede consult een rapportage, waarin de bevindingen en het behandelplan beschreven zijn. Natuurlijk ben ik altijd bereid hierop een toelichting te geven. Ook na het laatste gesprek met de cliënt wordt een “eindrapportage” gemaakt. De rapportages worden aan u per ZorgMail toegestuurd.

Praktijklocatie

De praktijk van Voeding met Visie Velp is gevestigd in het Gezondheidscentrum Velp (kamer 105), Rozendaalselaan 34-8, 6881 LD in Velp. Ook is het mogelijk dat uw patiënt thuis wordt bezocht, als hij/zij door omstandigheden niet naar het spreekuur kan komen. U kunt dit op het verwijsformulier invullen.

Folders en verwijsbloks

Natuurlijk stel ik met plezier mijn foldermateriaal beschikbaar voor in uw wachtruimte en om te gebruiken bij een doorverwijzing. U kunt met mij contact opnemen voor bijbestelling van foldermateriaal en verwijsbloks.

Contact

Bij behoefte aan overleg kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06 – 10 78 16 92 of per email info@voedingmetvisie.nl. Susanne Hustinx en Linda Brouwer zijn ook bereikbaar via Dsiilo.