Verwijzers

Op deze pagina vindt u alle informatie die voor verwijzers relevant zijn. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen voor aanvullende informatie.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) & Verwijzing

Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat cliënten (in theorie) geen verwijsbrief meer nodig hebben. Helaas is er nog een groot aantal zorgverzekeraars (o.a. CZ, Delta Lloyd, OHRA en De Friesland) die de behandeling niet vergoeden als de cliënt géén verwijsbrief heeft. In dat geval kan een cliënt u alsnog benaderen voor het schrijven van een verwijsbrief.

De diëtisten van Voeding met Visie Velp zijn goed voorbereid op de komst van de DTD. Middels een scholing hebben wij ons bekwaamd in het uitvoeren van een screening. Met deze screening wordt geen diagnose gesteld, maar wordt beoordeeld of het gaat om een klacht of een hulpvraag die past binnen ons eigen domein. Als sprake is van een contra-indicatie, de klachten niet kunnen worden verklaard of er alarmerende signalen zijn, zullen wij cliënten adviseren om een (huis)arts te consulteren.

Overigens blijven wij er de voorkeur aan geven uw patiënten te ontvangen mét een verwijsbrief, met daarop alle voor de dieetbehandeling noodzakelijke gegevens (zoals diagnose, belangrijke laboratoriumuitslagen en medicijngebruik). Dit zal de kwaliteit van de dieetbehandeling en de patiëntveiligheid ten goede komen.

Vergoeding

Dieetadvisering aan patiënten met Diabetes Mellitus, copd en CVRM wordt vanuit de basisverzekering vergoed als er sprake is van ketenzorg en de patiënt dus volgens een vastgesteld zorgprogramma wordt begeleid. Het is wenselijk om op de verwijsbrief te vermelden binnen welk zorgprogramma de patiënt is geïncludeerd. Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico.

Voor alle overige diagnoses wordt dieetbehandeling in 2018 tot 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dat komt neer op 4 tot 6 gesprekken per kalenderjaar.
Dit valt onder het verplicht eigen risico, behalve bij kinderen onder 18 jaar.
Na deze drie uur kan eventueel een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen (overzicht 2018). Uiteraard is de diëtist van Voeding met Visie Velp bereid de cliënt hierbij behulpzaam te zijn. 

Wanneer doorverwijzen

Op de pagina Voor wie kunt u lezen bij welke diagnoses of voedingsvragen u Voeding met Visie Velp kunt inschakelen. Meer informatie over de verwijsmogelijkheden naar de diëtist vindt u op: http://www.artsenwijzerdietetiek.nl

Verwijsformulier

Wanneer u een patiënt wilt doorverwijzen, kunt u gebruik maken van het verwijsformulier. Deze kunt u uitprinten en ingevuld meegeven aan uw patiënt. Bovenaan het verwijsformulier staan de contactgegevens van de praktijk vermeld.

Download hier het verwijsformulier

Rapportage

Naar aanleiding van uw verwijzing ontvangt u na het eerste of tweede consult een rapportage, waarin de bevindingen en het behandelplan beschreven zijn. Natuurlijk ben ik altijd bereid hierop een toelichting te geven. Ook na het laatste gesprek met de cliënt wordt een “eindrapportage” gemaakt. De rapportages worden aan u per ZorgMail toegestuurd.

Praktijklocatie

De praktijk van Voeding met Visie Velp is gevestigd in het Gezondheidscentrum Velp (kamer 105), Rozendaalselaan 34-8, 6881 LD in Velp. Ook is het mogelijk dat uw patiënt thuis wordt bezocht, als hij/zij door omstandigheden niet naar het spreekuur kan komen. U kunt dit op het verwijsformulier invullen.

Folders en verwijsbloks

Natuurlijk stel ik met plezier mijn foldermateriaal beschikbaar voor in uw wachtruimte en om te gebruiken bij een doorverwijzing. U kunt met mij contact opnemen voor bijbestelling van foldermateriaal en verwijsbloks.

Contact

Bij behoefte aan overleg kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06 – 10 78 16 92 of per email info@voedingmetvisie.nl