Werkwijze

De dieetadvisering wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke situatie en verloopt via een aantal stappen:

De eerste afspraak duurt ongeveer 60 minuten. De volgende onderwerpen worden meestal in het eerste gesprek samen met u doorgenomen:

  • uitleg over de verwijzing en de diagnose van de arts
  • uw verwachtingen, wensen en vragen
  • uitleg van het dieet en de achtergronden
  • uw huidige eetpatroon (m.b.v. bijvoorbeeld een voedingsanamnese)
  • welke aanpassingen in de voeding voor u winst kunnen opleveren
  • lichaamsbeweging
  • de voortgang van de begeleiding

De uiteindelijke inhoud van het gesprek zal erg afhangen van úw wensen en vragen.

Als u door een (huis)arts bent verwezen, stuur ik na afloop van het eerste gesprek altijd een “beginrapportage” naar uw verwijzer/huisarts. In deze brief vermeld ik kort wat er is besproken, wat mijn bevindingen zijn en hoe het behandelplan er uit ziet.

Een vervolgafspraak duurt ongeveer 15, 30 of 45 minuten. Hierin bespreken wij wat uw ervaringen zijn, wat goed gaat en wat u moeilijk vindt. Er is ruimte voor het stellen van vragen en zo nodig wordt het advies en behandelplan bijgesteld.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor korte vervolgafspraken per telefoon of email.

Als u door een (huis)arts bent verwezen, stuur ik na het laatste gesprek een brief met de “eindrapportage” naar uw verwijzer/huisarts.

Als u dat wilt, is het mogelijk dat u na een half jaar of een jaar wordt opgeroepen voor een “follow-up gesprek”. Tijdens die afspraak bespreken wij hoe het gaat met uw dieet na een langere tijd.