Werkwijze

De dieetadvisering wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke situatie en verloopt via een aantal stappen:

De eerste afspraak duurt 45 tot 60 minuten. De volgende onderwerpen worden meestal in het eerste gesprek samen met u doorgenomen:

  • uitleg over de verwijsbrief en de diagnose van de arts
  • uw verwachtingen, wensen en vragen
  • uitleg van het dieet en de achtergronden
  • uw huidige eetpatroon (m.b.v. bijvoorbeeld een voedingsanamnese)
  • welke aanpassingen in de voeding voor u winst kunnen opleveren
  • lichaamsbeweging
  • de voortgang van de begeleiding

De uiteindelijke inhoud van het gesprek zal erg afhangen van úw wensen en vragen.

Na afloop van het eerste gesprek stuur ik altijd een “beginrapportage” naar uw verwijzer/huisarts. In deze brief vermeld ik kort wat er is besproken, wat mijn bevindingen zijn en hoe het behandelplan er uit ziet.

Een vervolgafspraak duurt tussen de 15 en 20 minuten. Hierin bespreken wij wat uw ervaringen zijn, wat goed gaat en wat u moeilijk vindt. Er is ruimte voor het stellen van vragen en zo nodig wordt het advies en behandelplan bijgesteld.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor korte vervolgafspraken per telefoon of email, zie hiervoor de Home pagina.

Na het laatste gesprek stuur ik een brief met de “eindrapportage” naar uw verwijzer/huisarts.

Als u dat wilt, is het mogelijk dat u na een half jaar of een jaar wordt opgeroepen voor een “follow-up gesprek”. Tijdens die afspraak bespreken wij hoe het gaat met uw dieet na een langere tijd.